Stojaki z plexi - bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska

Stojaki wykonane z materiału plexi, są w pełni bezpieczne zarówno dla człowieka, jak też dla środowiska. Tą tezę, potwierdzają cechy właściwe dla tego tworzywa oraz szereg badań, na podstawie których materiał plexi, został został dopuszczony do kontaktu z żywnością.

Atest materiału bezpiecznego, dopuszczonego do kontaktu z żywnością

Plexi, inaczej szkło akrylowe, zostało poddane szeregowi badań, na podstawie których udowodniono, że:

  • materiał nie jest toksyczny i nie zawiera metali ciężkich w składzie chemicznym;
  • nie powoduje ryzyka zanieczyszczeń odłamkami oraz zanieczyszczeń w reakcji z innymi produktami;
  • sposób formowania materiału, również został uznany za bezpieczny i nie pozostawiający zanieczyszczeń w obrębie jego struktury.

Oznacza to, iż produkty wykonane z plexi, nie zawierają substancji toksycznych, które mogłyby zagrażać człowiekowi i środowisku. Nie niosą również zagrożeń dla środowiska, pod względem zanieczyszczeń, jakie mogłyby powstawać w trakcie użytkowania. Dzieje się tak, między innymi dlatego, że materiał plexi jest niezwykle odporny na czynniki zewnętrzne i zanieczyszczenia nie przedostają się do środowiska.

Odporność na działanie czynników zewnętrznych

Plexi, to materiał wysoce odporny na działanie czynników, takich jak wilgoć, niska i wysoka temperatura. Temperatura mięknienia to 115°C, a temperatura względnej plastyczności: 70°C - 80°C. Oznacza to, że w warunkach klimatu środkowo-europejskiego, możemy stojaki z plexi prezentować na powietrzu, nie stwarzając żadnego zagrożenia. Dodatkowo, nawet opary wydzielane przez plexi w momencie obróbki laserem, nie są toksyczne.

Recykling produktów wykonanych z plexi

Plexi to tworzywo, które z łatwością poddawane jest procesowy depolimeryzacji, a więc rozkładu, w celu ponownego uformowania.
Z tego względu recykling i ponowne wykorzystanie tego tworzywa sztucznego, są maksymalnie ułatwione.
W jaki sposób odbywa się recykling stojaków z plexi i innych wyrobów z tego tworzywa?

  • W przypadku plexi formowanej w procesie wylewania, należy w momencie recyklingu poddać ją obróbce termicznej.
  • Kiedy mamy do czynienia z plexi wytłaczaną ekstruderem, proces recyklingu odbywa się poprzez ponowne formowanie, z użyciem tych samych narzędzi.
  • Wszelkie odłamki, powstające w tym procesie należy rozdrobnić i spalić. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas spalania szkła akrylowego, nie są wydzielane toksyczne opary.

Wszystkie te cechy, sprawiają, że stojaki z plexi są produktami bezpiecznymi dla środowiska. Materiał plexi nie powoduje zanieczyszczeń, nie emituje szkodliwych oparów, jest wolny od substancji toksycznych i metali ciężkich, a jego recykling nie jest problematyczny.

Dodaj komentarz